Ing. arch. Peter Jurica je majiteľom firmy Archprojekt, spol s. r. o., v ktorej spolu s ním pracuje ďaľších 10 architektov. Hardvér a softvér do atelieru zaobstaráva sám. Najväčším problémom pre neho je obtiažnosť výberu počítača, ktorý by vyhovoval jeho špecifickým grafickým nárokom. Dôležitým faktorom pre neho je aj následné zapojenie počítača vo firemnej sieťovej infraštruktúre. Počítač musí spĺňať hardvérové požiadavky na použitie náročného grafického softvéru ako je CAD, CAM, Revit a iné, ale zároveň musí byť finančne dostupný. Má obavy o rozumnú návratnosť jeho investície. Dlhé dodacie lehoty špecializovaných riešení sú veľkou prekážkou fungovania projektových kancelárií.

Vhodným riešením nie je len nákup hardvéru, ale aj jeho prispôsobenie požiadavkám firmy ako celku. Ak sa má dosiahnuť maximálna návratnosť investície, dodanie a zapojenie hardvéru do infraštruktúry by nemalo spôsobovať prestoje na projektoch.

Firma N.Netcom dokáže projektantom poskytnúť odborné konzultácie pri výbere špecializovaného hardvéru vo vzťahu ku konkrétnej práci projektanta. Štandardná dodacia lehota špecializovaných riešení a zapojenia do firmnej infraštruktúry sú max. 3 pracovné dni. Firma N.Netcom poskytuje 3 roky záruky na dodané pracovné stanice.

Odporúčané služby
Odporúčané produkty
© 2010 N.Netcom