Zuzana Sviteková má na starosti administratívu v neziskovej organizácií Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave. Vzhľadom k tomu, že má skúsenosti z IT sektora, bola poverená obstarávaním počítačov a potrebného softvéru. Táto úloha však nie je jednoduchá, keďže neziskovka operuje s veľmi nízkým rozpočtom. Hlavným problémom však je, že Zuzana nemá dostatočné znalosti o najvhodnejších možnostiach, vzhľadom na rýchlo sa meniace parametre IT. Nezisková organizácia prežíva s veľmi nízkym rozpočtom. Nákup cenovo dostupného, ale dostatočne dobrého hardvérového a softvérového vybavenia je teda kľúčový z hľadiska dobrého hospodárenia organizácie.

Optimálne by sa žiadalo, aby Zuzana dostala od predajcov viacero cenovo výhodných ponúk s priamymi konzultáciami ohľadom výberu dostatočne dobrých riešení, prispôsobených potrebám jej neziskovky.

Firma N.Netcom sa zaväzuje poskytnúť pomoc pri výbere najlepšej kombinácie hardvéru a softvéru. Ďalej pre neziskové organizácie ponúka 5-10% zľavu na spotrebný material (tonery, CD/DVD, periférie). Takisto im umožňuje unikátnu možnosť financovania s dlhšou mesačnou splatnosťou faktúr.

Odporúčané služby
Odporúčané produkty
© 2010 N.Netcom