Juraj pracuje v právnickej kancelárií Valko & Partners. Majiteľom bol poverený nákupom servera na účely poštového serveru, pre prichádzajúcu a odchádzajúcu elektronickú poštu s antispamovou a antivírovou ochranou, gateway serveru, ktorý má slúžiť ako prístupová brána na internet a file serveru na uchovávanie a zálohovanie dôležitých súborov a spisov v elektronickej podobe. Juraj sa obáva inštalácie a administrácie servera pretože jeho zlyhanie má priamy dopad na bezpečnosť dôležitých aktív firmy (interná a externá komunikácia, spisy, dôverné informácie) a s tým súvisiacu možnú stratu dôvery klientov.

Optimálne by Juraj potreboval dodávateľa, ktorý by okrem transparentnej ponuky s viacerými variantmi riešenia bol schopný zabezpečiť aj samotný proces inštalácie. Týmto spôsobom by dokázal využiť viacero zdrojov informácií a vybrať si to najlepšie riešenie s minimálnymi bezpečnostnými rizikami.

Firma N.Netcom dokáže poskytnúť detailnú ponuku so zrozumiteľnou komunikáciou výhod a nevýhod komplexných technických riešení aj relatívnym laikom. N.Netcom ponúka inštaláciu hardvéru a softvéru priamo u klienta, odborné konzultácie ohľadom bezpečnosti siete, zálohovania a ochrany údajov ale aj administráciu celého riešenia.

Odporúčané služby
Odporúčané produkty
© 2010 N.Netcom