Jozef je zamestnancom Referátu správy a bezpečnosti v Bratislavskej mestkej časti. Väčšina počítačov je staršia ako päť rokov s verziami operačného systému Windows XP. Jozef bol poverený nákupomnových počítačov, na ktorých má byť nainštalovaný operačný systém Windows 7 a taktiež kúpou nového gateway servera, ktorý má filtrovať komunikáciu medzi intranetom a internetom. Musí vypísať tender, v ktorom osloví aspoň tri firmy. Kritéria výberu musia zohľadňovať zákonné podmienky ale aj prísne bezpečnostné kritéria na IT infraštruktúre.

Optimálnym riešením by bolo vybrať do užšieho výberu firmy, ktoré majú skúsenosť v oblasti informačnej bezpečnosti a jej špecifikami v štátnej správe.

Firma N.Netcom sa zaväzuje poskytnúť samosprávam konzultácie ohľadom výberu optimálnych IT riešení (pre-sales) a flexibilitu pri tvorbe ponúk. N.Netcom takisto poskytuje svojím klientom v štátnej správe dlhodobý plán rozvoja počítačovej infraštruktúry a sietí, ktorý spĺňa tie najprísnejšie podmienky.

Odporúčané služby
Odporúčané produkty
© 2010 N.Netcom