Andreas Murinho je hospodárom na Veľvyslanectve v Bratislave. Andreas bol poverený nákupom 10 desktopov od firmy HP, jedného servera s file serverom a mail serverom. Súčasťou požiadavky je takisto kúpa nového softvéru, najmä Windows Server 2008 a antivírovej ochrany od firmy ESET. Doterajší stav je hlboko znepokojivý z hľadiska bezpečnosti siete, keďže lokálnymi administrátorskými právami disponuje vyše polovica zamestnancov zastupiteľstva. Aj vďaka tomu už momentálne nie je možné sledovať a kontrolovať softvér, ktorý bol na väčšine staníc nainštalovaný zamestnancami. Hlavný problém, ktorý Andreas rieši je teda konsolidácia hardvéru a softvéru tak, aby nová infraštruktúra uspokojovala potreby pracovníkov zastupiteľstva a zároveň minimalizovala riziká pre bezpečnosť siete a ochranu údajov.

Optimálnym riešením pre Anreasa vzhľadom na náročnosť zadania je možnosť konzultácií v danej oblasti.

Firma N.Netcom klientom z veľvyslanectiev ponúka okrem podpory pri inštalácií počítačov a softvéru priamo na mieste aj konzultácie ohľadom bezpečnostnej politiky a jej implementácie v danom prostredí. N.Netcom takisto poskytuje svojím klientom dlhodobý plán rozvoja počítačovej infraštruktúry a sietí, ktorý spĺňa tie najprísnejšie podmienky.

Odporúčané služby
Odporúčané produkty
© 2010 N.Netcom