VoIP telefónia

Voice over Internet Protocol, tiež nazývané VoIP, IP Telefónia, Internetová telefónia, je prenos komunikácie uskutočňovanej ľudským hlasom cez Internet alebo inú sieť založenú na protokole IP. Vďaka použitiu jedinej siete na prenos dát aj hlasu je možné dosiahnuť isté finančné úspory, najmä ak je k dispozícii nevyužitá sieťová kapacita, ktorá sa dá využiť pre VoIP bez pridaných nákladov. Volania VoIP - VoIP sú prevažne zdarma, zatiaľ čo volania do verejných telekomunikačných sietí (tak pevných i mobilných) bezplatné v zásade nie sú.

VoIP dokáže zabezpečiť úlohy, ktoré môžu byť omnoho zložitejšie dosiahnuteľné pri použití klasických telekomunikačných technológií:

  • Prichádzajúce telefónne hovory môžu byť automaticky smerované na VoIP telefón, nezávisle na tom, kde sa nachádzate.
  • Vo viacerých krajinách (USA, Veľká Británia, atď.) sú k dispozícii bezplatne použiteľné telefónne čísla pre použitie vo VoIP.
  • Pracovníci call centier môžu pri použití VoIP pracovať z ľubovoľného miesta, kde je k dispozícii dostatočne stabilné internetové pripojenie.
  • Mnohé VoIP balíky služieb obsahujú funkcie verejných sietí, ktoré sú bežne spoplatňované osobitne, prípadne sú miestnym operátorom osobitne spoplatňované, ako napríklad konferenčné hovory, presmerovanie hovoru, automatické opakovanie vytáčania a pod.
  • VoIP telefóny dokážu spájať viacero služieb dostupných cez Internet vrátane videokonferencií, prenosu dát popri hovore, správy telefónnych a adresových zoznamov a oznamovania online dostupnosti zvolených komunikačných partnerov.

Firma N.Netcom ponúka VOIP riešenia pre malé a stredné firmy.

Pre viac informácií, alebo konkrétnu ponuku nás neváhajte kontaktovať.VoIP riešenia
  • Inštalácia a konfigurácia IP ústredne Asterisk® PBX (smerovanie a prepájanie prichádzajúcich hovorov, hlasové menu, odkazové menu, blokovanie odchádzajúcich hovorov…)
  • Inštalácia IP telefónov a virtuálnych telefónov cez PC
  • Nastavenie dátovej siete a QoS
  • Telefónne prepojenie firemných pobočiek na Slovensku
  • Technická podpora nasadeného riešenia
Odporúčané produkty
© 2010 N.Netcom