Tomáš je vlastníkom prekladateľskej firmy Translata s infraštruktúrou 25 pracovných staníc a serverom, ktorý služi ako mail a file server. Na počítačoch je nainštalovaný aj špecializovaný prekladateľský softvér.
Akýkoľvek výpadok v počítačovej infraštruktúre má priamy dopad na prevádzku a zisk firmy. Dochádza k prestojom, čo prekladateľom znemožňuje dodržať zmluvné podmienky, najmä v oblasti ich konkurenčne najzaujímavejších expresných prekladov. Tomáš je pracovne veľmi vyťažený a preto nie je spokojný s množstvom času, ktorý musí vynaložiť na optimalizáciou hardvérovej a softvérovej infraštruktúry.

Vhodným riešením ako predísť výpadkom infraštruktúry, ktorého následkom je pokles tržieb, je správny výber zariadení a ich dohľad. Tým sa zníži počet porúch a zrýchli sa detekcia a odstránenie poruchy. Dôležité je tiež zosúladenie nákupov odpisovými cyklami.

Firma N.Netcom malým a stredným spoločostiam ponúka primerané riešenia vzhľadom na zameranie ich podnikateľskej činnosti s konkurenčne najnižšími celkovými nákladmi vlastnenia počítačovej infraštruktúry. Okrem priameho vlastnenia firmou, ponúkame aj leasing infraštruktúry s mesačnými splátkami, čím sa eliminujú odpisové náklady. Pred kúpou počítačovej infraštruktúry zákazníkom ponúkame bezplatné kalkulácie celkových nákladov vlastnenia počítačovej infraštruktúry (“total cost of ownership” kalkulácie).

Okrem predaja hardvéru a softvéru ponúkame nasledovné služby:

- inštaláciu na mieste,
- konzultačné služby špecializované pre potreby malých a stredných podnikov (SME)
- plán optimalizácie hardvérovej a softvérovej infraštruktúry vzhľadom na zameranie firmy
- vypracovanie bezpečnostnej politiky
- dodanie plne manažovatelnú LAN s hardverovým filtrovaním paketov - firewall a secure vzdialeným prístupom pre manažment firmy formou VPN
- 24/7 technická podpora a servis

Odporúčané služby
Odporúčané produkty
© 2010 N.Netcom